Přeskočit na: Obsah

Co je možná ještě důležitější, je správně zvolená pojistná částka
(to je částka, z níž se vypočte pojistné plnění poskytnuté pojišťovnou).
Vhodnou výši pojistné částky počítejte minimálně jako jedno až dvojnásobek ročních nákladů Vaší rodiny.

Balíček Základní
100 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku úrazu. 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % - progresivní plnění   Finanční plnění v případě úrazu s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 300 000 Kč
Hospitalizace při úrazu   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 0 Kč

Balíček Rozšířený
126 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku úrazu. 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % - progresivní plnění   Finanční plnění v případě úrazu s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 400 000 Kč
Hospitalizace při úrazu   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 300 Kč

Balíček Komplexní
176 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku úrazu. 1 000 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % - progresivní plnění   Finanční plnění v případě úrazu s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 400 000 Kč
Hospitalizace při úrazu   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 500 Kč

Balíček Vlastní
122 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku úrazu.
Trvalé následky úrazu od 1 % - progresivní plnění   Finanční plnění v případě úrazu s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění).
Hospitalizace při úrazu   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace.

Chcete vědět víc?

Přesné vymezení pojistného krytí naleznete v těchto pojistných podmínkách

Pojistné podmínky

Co je důležité vědět

 • Při sjednávání smlouvy můžete určit tzv. obmyšlenou osobu,
  která získá pojistné plnění v případě Vaší smrti.

  Obmyšlenou osobu můžete kdykoli určit anebo změnit v průběhu trvání smlouvy.
  Není-li obmyšlená osoba určena, platí ustanovení zákona.
 • Pojištění se sjednává na dobu 1 roku ode dne technického počátku pojištění.
 • Pokud nám nejpozději šest týdnu před uplynutím této doby neoznámíte,
  že nemáte na dalším trvání pojištění zájem, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další rok.

Jak se pojistit

 • K vyplnění formuláře budete potřebovat jen své základní osobní údaje.
 • Po vyplnění formuláře na následující stránce vám na sdělenou emailovou adresu
  zašleme návrh pojistné smlouvy s informacemi, jak hradit pojistné.
 • Připsáním první platby pojistného na náš účet je pojistná smlouva uzavřena.
  Ode dne následujícího po připsání platby jste pojištěni. Není třeba cokoli tisknout nebo podepisovat.
 • Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vám poštou zašleme vytištěnou pojistku.