Přeskočit na: Obsah

Zbývá jen správně vybrat pojistnou částku (to je částka, z níž se vypočte pojistné plnění poskytnuté pojišťovnou). Máte úspory, které byste v takovém případě využili, nebo potřebujete plně zajistit případným plněním z pojistky? Vhodnou pojistnou částku počítejte minimálně jako jedno až dvojnásobek ročních nákladů Vaší rodiny.

Balíček Základní
100 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu pro pojištění na cesty   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku dopravní nehody. 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním pro pojištění na cesty   Finanční plnění v případě úrazu způsobeného dopravní nehodou s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu pro pojištění na cesty min. 7 dní   Připojištění pro případ nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou - kdy je denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu vypláceno vždy od 1. dne léčení, pokud nezbytná doba léčení úrazu trvala minimálně 7 dní. 200 Kč
Hospitalizace při úrazu pro pojištění na cesty   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu způsobeného dopravní nehodou Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné plnění může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 300 Kč

Balíček Rozšířený
165 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu pro pojištění na cesty   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku dopravní nehody. 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním pro pojištění na cesty   Finanční plnění v případě úrazu způsobeného dopravní nehodou s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu pro pojištění na cesty min. 7 dní   Připojištění pro případ nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou - kdy je denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu vypláceno vždy od 1. dne léčení, pokud nezbytná doba léčení úrazu trvala minimálně 7 dní. 400 Kč
Hospitalizace při úrazu pro pojištění na cesty   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu způsobeného dopravní nehodou Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné plnění může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 1 000 Kč

Balíček Komplexní
237 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu pro pojištění na cesty   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku dopravní nehody. 1 000 000 Kč
Trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním pro pojištění na cesty   Finanční plnění v případě úrazu způsobeného dopravní nehodou s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění). 400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu pro pojištění na cesty min. 7 dní   Připojištění pro případ nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou - kdy je denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu vypláceno vždy od 1. dne léčení, pokud nezbytná doba léčení úrazu trvala minimálně 7 dní. 500 Kč
Hospitalizace při úrazu pro pojištění na cesty   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu způsobeného dopravní nehodou Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné plnění může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace. 2 000 Kč

Balíček Vlastní
180 Kč

Název pojistného krytí Pojistná částka
Základní pojištění pro případ smrti   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného v důsledku úrazu i nemoci. 10 000 Kč
Smrt následkem úrazu pro pojištění na cesty   Pojistnou událostí je úmrtí pojištěného výhradně v důsledku dopravní nehody.
Trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním pro pojištění na cesty   Finanční plnění v případě úrazu způsobeného dopravní nehodou s trvalými následky včetně těch nejmenších (1 % tělesného poškození). V případě trvalých následků vážnějšího charakteru je pojistné plnění zvyšováno až na pětinásobek sjednané pojistné částky (progresivní plnění).
Denní odškodné při úrazu pro pojištění na cesty min. 7 dní   Připojištění pro případ nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou - kdy je denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu vypláceno vždy od 1. dne léčení, pokud nezbytná doba léčení úrazu trvala minimálně 7 dní.
Hospitalizace při úrazu pro pojištění na cesty   V případě pobytu v nemocnici následkem úrazu způsobeného dopravní nehodou Vám vyplatíme za každý den pobytu v nemocnici sjednanou částku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pojistné plnění může být vyplaceno až za 365 dní trvání hospitalizace.

Chcete vědět víc?

Přesné vymezení pojistného krytí naleznete v těchto pojistných podmínkách

Pojistné podmínky

Co je důležité vědět

 • Dopravní nehodou se rozumí dopravní nehoda v silničním provozu, v prostředku hromadné dopravy, železniční nehoda nebo letecká nehoda dopravního letadla. Podmínkou je, že pojištěný byl přímým účastníkem takové dopravní nehody, a to bez ohledu na povahu jeho účasti (řidič, chodec, cestující v prostředku hromadné dopravy apod.). Skutečnost, že šlo o dopravní nehodu, jejímž přímým účastníkem byl pojištěný, se prokazuje protokolem o dopravní nehodě pořízeném policií nebo jiným příslušným orgánem státní správy.
 • Při sjednávání smlouvy můžete určit tzv. obmyšlenou osobu,
  která získá pojistné plnění v případě Vaší smrti.

  Obmyšlenou osobu můžete kdykoli určit anebo změnit v průběhu trvání smlouvy.
  Není-li obmyšlená osoba určena, platí ustanovení zákona.
 • Pojištění se sjednává na dobu 1 roku ode dne technického počátku pojištění.
 • Pokud nám nejpozději šest týdnu před uplynutím této doby neoznámíte,
  že nemáte na dalším trvání pojištění zájem, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další rok.

Jak se pojistit

 • K vyplnění formuláře budete potřebovat jen své základní osobní údaje.
 • Po vyplnění formuláře na následující stránce vám na sdělenou emailovou adresu
  zašleme návrh pojistné smlouvy s informacemi, jak hradit pojistné.
 • Připsáním první platby pojistného na náš účet je pojistná smlouva uzavřena.
  Ode dne následujícího po připsání platby jste pojištěni. Není třeba cokoli tisknout nebo podepisovat.
 • Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vám poštou zašleme vytištěnou pojistku.