Sjednání doplňkového penzijního spoření
u NN Penzijní společnosti

Osobní údaje

Kliknutím na tlačítko Pokračovat potencionální zákazník žádá, aby NN Penzijní společnost, a.s., IČ: 630 78 074, sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5, 15000, jakožto správce osobních údajů, zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v části Osobní údaje (dále „osobní údaje“) pro účely provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Potencionální zákazník bere na vědomí, že NN Penzijní společnost, a.s., osobní údaje uchová po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 11 let po jeho skončení v případě uzavření smlouvy anebo po dobu šesti měsíců od data poskytnutí osobních údajů v části Osobní údaje, nedojde-li k uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Další informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v části Poučení o ochraně osobních údajů – NN Penzijní společnost, a.s.