Nejčastější dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, zavolejte nám na 244 090 800 nebo napište email na dotazy@nnblue.cz.

  • Pro koho je pojištění NN Direct určeno?

    Pro klienty, kteří upřednostňují přímý kontakt s pojišťovnou. Naše pojištění kvalitně zajistí proti aktuálním rizikům. Výhodou je snadné sjednání, kvalitní servis a fér cena.

    5 důvodů pro pojištění NN Direct

    • Je to pohodlné – naše pojištění si sjednáte pohodlně, třeba z domova.
    • Je to rychlé – jste pojištěni okamžitě po připsání první platby na účet pojišťovny.
    • Je to jasné – jednoznačně a srozumitelně vymezená rizika – víte, za co platíte.
    • Je to v klidu – beze spěchu se seznámíte s naší nabídkou, sami se rozhodnete.
    • S důvěrou – NN Životní pojišťovna patří k největším finančním společnostem ve světě.
  • Pro jaká rizika se lze pojistit?

    Pojištění na cesty nejen pro řidiče

    Pojištění pro všechny, kteří cestují a kteří mají obavu z úrazů vzniklých při dopravní nehodě. Toto pojištění je připraveno pro všechny, kteří často cestují – tedy nejen pro řidiče. Nabízí pojistnou ochranu pro případy, kdy v důsledku dopravní nehody (v autě, vlaku, autobusu apod.) dojde k úrazu, který si vyžádá hospitalizaci, léčení, zanechá trvalé následky nebo dokonce způsobí úmrtí.

    Pojištění pro případ úrazu

    Osvědčené úrazové pojištění, jež se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde kdekoli ve světě.
    Balíček obsahuje rizika, která pokrývají vážné i méně vážné úrazy - trvalé následky úrazu, úmrtí následkem úrazu nebo hospitalizaci v důsledku úrazu. 

    Pojištění pro případ hospitalizace

    V případě hospitalizace v souvislosti s úrazem máte nárok na pojistné plnění za každý den pobytu v nemocnici. Tato částka by vám měla stačit na pokrytí nákladů spojených s hospitalizací a dalších souvisejících výdajů.

  • Kdo se může pojistit?

    Pojištění může sjednat každý, komu v daném kalendářním roce bylo či bude nejméně 18 let a maximálně 55 let, pokud není nepojistitelnou osobou. Za nepojistitelnou osobu se považuje osoba, která v době uzavření pojistné smlouvy:

    1. je v pracovní neschopnosti nebo
    2. je nebo byla příjemcem invalidního důchodu pro jakýkoliv stupeň invalidity a je nebo byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo
    3. je objednána na jakýkoli operační zákrok nebo očekává jakékoli výsledky lékařského vyšetření (např. CT, RTG, MR, odběr krve, moči nebo stolice apod.).
  • Jak pojištění sjednat?

    Pojištění lze sjednat online na stránkách nnblue.cz. Po vyplnění formuláře budou všechny potřebné dokumenty a instrukce zaslány na uvedený email. Pojištění je uzavřeno okamžikem připsání první platby pojistného na účet pojišťovny. Pokud nebude první platba doručena do 30 dnů od jeho vyhotovení, pozbývá tento návrh platnosti.

    Po přijetí první platby bude na korespondenční adresu uvedenou při sjednání zaslána pojistka jako potvrzení o pojištění.

  • Jak platit pojistné?

    Číslo účtu pro platbu pojistného - 2043980407/2600
    Variabilní symbol - číslo pojistné smlouvy
    Konstantní symbol - 3558
    Specifický symbol - 11

  • Jaké jsou naše kontaktní údaje?

    Pokud máte jakýkoliv dotaz k pojištění, zavolejte našim specialistům na číslo 244 090 800, anebo nám napište na email dotazy@nnblue.cz.

    Naše korespondenční adresa je:

    NN Životní pojišťovna
    Nádražní 344/25
    150 00  Praha 5

     

    Můžete nás navštívit i osobně, adresa kontaktního centra je:

    NN Životní pojišťovna
    Bozděchova 2
    150 00  Praha 5